Biologiya müəllimliyi ixtisası

Biologiya müəllimliyi: Canlı orqanizmləri, onların quruluşunu,mənşəyini.həyat fəaliyyətini,bir biri ilə və cansız təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsini öyrənən biologiya fənninin tədrisi deməkdir. Bu fənn VI sinifdən başalayaraq, XI sinfin sonuna qədər tədris olunur. Ali tədris müəsisələrində isə Biologiyanın müxtəlif sahələri Biologiya fakültəsi üzrə Read More …

Distant psixoloji dəstək

Şagirdlərə distant psixoloji dəstəyin göstərilməsi məqsədilə məktəb psixoloqları üçün ixtisasartırma təlimlərinə start verilib. Təhsil Nazirliyi və Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun birgə əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilən təlimlərin əsas məqsədi məktəb psixoloqlarının şagirdlərə onlayn psixoloji dəstəyin göstərilməsi üçün bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır. Təlimlərə ölkə üzrə 800 Read More …

Biologiya ixtisası

İxtisasın təsviri_Biologiya( yun. “bios” – həyat, “loqos” – elm)- canlı orqanizmləri öyrənən elmdir. Bu termin ilk dəfə 1802-ci ildə J.B.Lamark və Q.R. Treviranus tərəfindən elmə gətirilmişdir. Biologiya elmi canlılara məxsus bütün xüsusiyyətləri daşıyan orqanizmləri, həyatın forma və qanunauyğunluqlarını öyrənir. Biologiya Read More …

“DİA hüquq təhsili ala biləcəyim ən yaxşı təhsil ocaqlarındandır.”

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Hüquqşünaslıq ixtisasında təhsil almış tələbəsindən akademiya, ixtisası, müəllimlər və dərslərin necə tədris edildiyi barədə yazdıqlarını sizə təqdim edirik: DİA- da ixtisaslar iki fakültəyə bölünür: Siyasi idarəetmə və inzibati idarəetmə. Hüquqşünaslıq ixtisası Siyasi idarəetmə Read More …

Filologiya (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı”) ixtisası

   Filologiya yunan sözü olub, (phileo – sevirəm və logos – söz) Hər hansı bir xalqın dil və ədəbiyyatını öyrənən elmlərin hamısının birlikdə adını ifadə edir. Filologiyanın müxtəlif sahələri var: Azərbaycan filologiyası, antik filologiya, şərq filologiyası və s. Bizim bəhs edəcəyimiz Read More …

“Kimya” ixtisası

Kimya fundamental və dəqiq tədqiqatların aparıldığı, material və reaksiyaları analiz edən sahədir. Yeni reaksiyalar və yeni materialları mütaliə edir, onlar haqqında məlumatlar araşdırır, digər sahələrə yol göstərir. Kimya bir tədqiqat elmidir.İxtisas seçimi zamanı siz kimya, kimya müəllimliyi, kimya mühəndisliyi kimi Read More …

“Beynəlxalq münasibətlər” ixtisası

Beynəlxalq münasibətlər XX əsrdə bir nəzəriyyə kimi formalaşdı. 1919-ci ildə Böyük Britaniyanın Uels universitetində beynəlxalq münasibətlər kafedrasının açılması bu fənnin yaranma tarixi kimi qəbul olunur. Məhz bu tarixdən sonra aparıcı Qərb dövlətlərinin, ilk növbədə ABŞ və Böyük Britaniyanın bir sıra Read More …